Navigácia

Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede IV. A

Študent Predmet Úroveň
Adam Blažo Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Geografia
Lukáš Císar Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Dejepis
Informatika
Sabína Cviková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Nemecký jazykB1
Laura Deáková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Dejepis
Dominika Demovičová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Matematika
Jakub Fančovič Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Kristína Hanzelová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Občianska náuka
Chémia
Patrícia Hrdličková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Samuel Chrvala Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Geografia
Emma Kováčová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Občianska náuka
Biológia
Tatiana Kukuľková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Občianska náuka
Peter Ondrušek Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Tatiana Oscitá Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Nemecký jazykB1
Ladislav Polák Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Lucia Púšová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Geografia
Zuzana Rapantová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Dominik Režný Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Juraj Roháč Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Adam Sládeček Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Jakub Soboňa Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Róbert Suchý Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Informatika
Boris Šiška Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Dejepis
Matej Šúrik Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Richard Takáč Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Eliška Vachanová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Martin Voščinár Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Informatika

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019