Navigácia

Maturity › Maturitné predmety žiakov v triede Oktáva A

Študent Predmet Úroveň
Boris Bachratý Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Nina Bednáriková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Geografia
Viktória Belanová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Daniel Bihány Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Zuzana Dadykinová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Fyzika
Geografia
Matematika
Paulína Demovičová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Geografia
Gabriela Dóková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Geografia
Zuzana Fajnová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Umenie a kultúra
Patrik Gajdoš Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Matematika
Ivan Horný Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Denisa Hrutková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Občianska náuka
Dejepis
Sophia Krastevová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Michaela Malatinová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Michaela Melišková Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Nemecký jazykB1
Valéria Pauleová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Barbora Petrášová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Geografia
David Puškár Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika
Nemecký jazykB2
Informatika
Lívia Švorcová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Dávid Turinič Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Erik Vandák Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Matej Varga Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Biológia
Chémia
Petra Zadražilová Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Geografia
Umenie a kultúra
Dominika Záhumenská Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazykB2
Matematika
Fyzika

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019