Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: IV. C

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Barbora Bombová
Anglický jazyk B2
Slovenský jazyk a literatúra 
Španielsky jazyk B1
Umenie a kultúra 
Radoslava Borovská
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Barbora Bozalková
Anglický jazyk B2
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Španielsky jazyk B1
Dominik Čambál
Anglický jazyk B2
Informatika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Sára Gajdová
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Kristína Husárová
Anglický jazyk B2
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Španielsky jazyk B1
Nikolas Kollár
Anglický jazyk B2
Biológia 
Geografia 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Denisa Korcová
Anglický jazyk B2
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Španielsky jazyk B1
Tereza Koreňová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Ester Krištofičová
Anglický jazyk B2
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Umenie a kultúra 
Martin Krúpa
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Informatika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Ondrej Lopuch
Anglický jazyk B2
Informatika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Lucia Machovičová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Natália Medovičová
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Oliver Oboril
Anglický jazyk B2
Biológia 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Robert Ovad
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Matematika 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Kristína Piešťanská
Anglický jazyk B2
Biológia 
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Lenka Poklopová
Anglický jazyk B2
Slovenský jazyk a literatúra 
Španielsky jazyk B1
Umenie a kultúra 
Adam Suchoň
Anglický jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra 
Španielsky jazyk B2
Umenie a kultúra 
Lucia Tomovičová
Anglický jazyk B2
Geografia 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019