Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: IV. A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Adam Blažo
Anglický jazyk B2
Geografia 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Lukáš Císar
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Informatika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Sabína Cviková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Nemecký jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra 
Laura Deáková
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Dominika Demovičová
Anglický jazyk B2
Geografia 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Jakub Fančovič
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Kristína Hanzelová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Patrícia Hrdličková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Samuel Chrvala
Anglický jazyk B2
Geografia 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Emma Kováčová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Geografia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Tatiana Kukuľková
Anglický jazyk B2
Geografia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Peter Ondrušek
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Tatiana Oscitá
Anglický jazyk B2
Geografia 
Nemecký jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra 
Ladislav Polák
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Lucia Púšová
Anglický jazyk B2
Geografia 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Zuzana Rapantová
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Dominik Režný
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Juraj Roháč
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Adam Sládeček
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Jakub Soboňa
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Róbert Suchý
Anglický jazyk B2
Informatika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Boris Šiška
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Matej Šúrik
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Richard Takáč
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Eliška Vachanová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Martin Voščinár
Anglický jazyk B2
Informatika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019