Navigácia

Maturity › Rozpis triedy: Oktáva A

Predmet Dátum Príprava Odpoveď Koniec Učebňa
Boris Bachratý
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Nina Bednáriková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Viktória Belanová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Daniel Bihány
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Zuzana Dadykinová
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Geografia 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Paulína Demovičová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Gabriela Dóková
Anglický jazyk B2
Biológia 
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Zuzana Fajnová
Anglický jazyk B2
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Umenie a kultúra 
Patrik Gajdoš
Anglický jazyk B2
Geografia 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Ivan Horný
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Denisa Hrutková
Anglický jazyk B2
Dejepis 
Občianska náuka 
Slovenský jazyk a literatúra 
Sophia Krastevová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Michaela Malatinová
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 
Michaela Melišková
Anglický jazyk B2
Geografia 
Nemecký jazyk B1
Slovenský jazyk a literatúra 
Valéria Pauleová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Barbora Petrášová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
David Puškár
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Informatika 
Matematika 
Nemecký jazyk B2
Slovenský jazyk a literatúra 
Lívia Švorcová
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Dávid Turinič
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Erik Vandák
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Matej Varga
Anglický jazyk B2
Biológia 
Chémia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Petra Zadražilová
Anglický jazyk B2
Geografia 
Slovenský jazyk a literatúra 
Umenie a kultúra 
Dominika Záhumenská
Anglický jazyk B2
Fyzika 
Matematika 
Slovenský jazyk a literatúra 

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.01.2019