• Prihlásenie

    Na zobrazenie zvolenej stránky nemáte dostatočné oprávnenia
    Modul, ktorý chcete zobraziť je dostupný len po prihlásení
    • Kontakty

      • Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava
      • gyjhtt@zupa-tt.sk
      • gyjhtt@zupa-tt.sk
      • gyjhtt@zupa-tt.sk
      • 033/557 14 00 – fax 033/557 14 11 – sekretariát riaditeľa 033/557 14 12 – riaditeľ školy 033/557 14 13 – zástupkyňa riaditeľa 033/557 14 15 – hospodárska správa 033/557 14 16 – učtáreň 033/557 14 35 – vedúca ŠJ
      • Na hlinách 7279/30
      • 00160466
    • Prihlásenie

    • Na zobrazenie zvolenej stránky nemáte dostatočné oprávnenia
      Modul, ktorý chcete zobraziť je dostupný len po prihlásení