Navigácia

Zoznam tried

Názov
Kvarta A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Andrea Bánová
Učebňa A 206
Kvinta A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Gunišová
Učebňa C 202
Sexta A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Martinkovičová
Učebňa C 204
Septima A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Ivančíková
Učebňa C 205
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.
Učebňa A 105
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Ďurišová
Učebňa A 107
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Lietavcová
Učebňa A 108
IV. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Štefan Peko
Učebňa A 209
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Vašková
Učebňa A 415
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Dudová
Učebňa A 417
I. CA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Dúbravská
Učebňa A 419
I. DA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Hrobárová
Učebňa A 420
Príma A Triedny učiteľ PaedDr. Manuela Sorádová
Učebňa A 208
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Czakóová
Učebňa C 302
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Belanová
Učebňa C 304
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Peková
Učebňa C 305
II. E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Svíbová
Učebňa C 402
Sekunda A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natalie Lackovič Križanová
Učebňa A 319
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Švabčíková
Učebňa A 415
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mariana Pavelková
Učebňa A 417
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Mikušová
Učebňa A 419
III. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Solčányová
Učebňa C 404
Tercia A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Róbert Jurík
Učebňa A 414

© aScAgenda 2017.0.1047 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.06.2017