Navigácia

Zoznam tried

Názov
Kvinta A Učebňa A 206
Sexta A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Gunišová
Učebňa C 202
Septima A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Martinkovičová
Učebňa C 204
Oktáva A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Ivančíková
Učebňa C 205
I. A Rozvrh
I. B Rozvrh
I. CA Rozvrh
I. DA Rozvrh
Príma A
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Vašková
Učebňa A 415
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Dudová
Učebňa A 417
II. CA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Dúbravská
Učebňa A 419
II. DA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Hrobárová
Učebňa A 420
Sekunda A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Manuela Sorádová
Učebňa A 208
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Czakóová
Učebňa C 302
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Belanová
Učebňa C 304
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Peková
Učebňa C 305
III. E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Svíbová
Učebňa C 402
Tercia A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natalie Lackovič Križanová
Učebňa A 319
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Švabčíková
Učebňa A 415
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mariana Pavelková
Učebňa A 417
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Mikušová
Učebňa A 419
IV. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Solčányová
Učebňa C 404
Kvarta A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Róbert Jurík
Učebňa A 414

© aScAgenda 2018.0.1062 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2017