Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Lietavcová
Učebňa C 402
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD.
Učebňa C 207
I. CA Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Stanová
Učebňa A 209
I. DA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Róbert Knap
Učebňa A 208
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Zuzana Vašková
Učebňa A 105
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Oľga Dudová
Učebňa A 107
II. CA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anita Dúbravská
Učebňa C 202
II. DA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Hrobárová
Učebňa C 204
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Czakóová
Učebňa C 302
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Belanová
Učebňa C 304
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Peková
Učebňa C 205
III. E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Magdaléna Svíbová
Učebňa A 108
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Švabčíková
Učebňa A 415
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mariana Pavelková
Učebňa A 417
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Mikušová
Učebňa A 419
IV. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Solčányová
Učebňa A 420
Príma A Triedny učiteľ Mgr. Silvia Kövérová
Učebňa C 404
Sekunda A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Manuela Sorádová
Učebňa A 206
Tercia A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Natalie Lackovič Križanová
Učebňa A 319
Kvarta A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Róbert Jurík
Učebňa A 320
Kvinta A Triedny učiteľ Mgr. Sylvia Slobodová
Učebňa A 211
Sexta A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Gunišová
Učebňa C 405
Septima A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana Martinkovičová
Učebňa C 305
Oktáva A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Ivančíková
Učebňa A 414

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018