• Žiacka školská rada

   • Aktivity

  • Členovia

     • Lucia Čapkovičová - predseda ŽŠR
     • Ashley Eaton
     • Jakub Benko
     • Matej Vadovič
     • Gabriel Vajsábel
     • Braňo Vadovič
     • Viliam Krištof
  • Sociálne siete