•  

    Aktualizovaná ponuka voliteľných predmetov s ich charakteristikou pre jednotlivé ročníky 

    pre školský rok 2023/2024:  volitelne_predmety_2023_24.pdf

    Prihlasovanie na semináre po prihlásení na EduPage: Komunikácia – Prihlasovanie

    Termín prihlasovania: od 1. apríla 2023 do 30. apríla 2023