• Dôležité oznamy riaditeľa školy

    • Riaditeľ školy oznamuje, že Školský vzdelávací program je k nahliadnutiu u informátorky školy v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00

      

     Riaditeľ školy oznamuje, že v  súvislosti s programovou aktualizáciu edupage a asc agendy môžu byť dočasne niektoré aplikácie nedostupné. Prosíme rodičov a žiakov o pochopenie.