• Organizácia šk. r. 2020/21

    • Dôležité termíny

    • 02. 09. 2020

     Slávnostné otvorenie školského roka

     10. 09. 2020

     Voľby do Rady školy - rodičia

     26. 09. 2020

     Európsky deň jazykov

     30. 09. 2020

     Ukončenie zisťovania úrovne vedomostí žiakov

      

     Deň TTSK

      

     Prihlášky na MS

     September 2020

     Triedne ZRPŠ

     15. – 17. 10. 2020

     Erasmus Days

     29. 10. – 30. 10. 2020

     Jesenné prázdniny

     23. 11. 2020

     Klasifikačná porada za 1. štvrťrok

     23. 11. 2020

     Triedne ZRPŠ

     13. – 18. 12. 2020

     LVVK Tercia a Kvinta

     23.12. 2020 – 07.01. 2021

     Vianočné prázdniny

     25. 01. 2021

     Klasifikačná porada za 1. polrok

     Pedagogická rada – schvaľovanie kritérií pre bilingválne štúdium

     01. 02. 2021 

     Polročné prázdniny

     Február 2021

     Skúška Cambridge CAE

     01.03. 2021 – 05.03. 2021

     Jarné prázdniny

     07. – 12. 03. 2021

     LVVK I.A a I.B

     16. 03. 2021

     EČ a PFIČ Slovenský jazyk a literatúra

     17. 03. 2021

     EČ a PFIČ Anglický, Nemecký, Francúzsky a Španielsky jazyk

     18. 03. 2021

     EČ  Matematika

     21. – 26. 03. 2021

     LVVK I.CA a I.DA

     22. 03. 2021

     Pedagogická rada – schvaľovanie kritérií pre 4 a 8-ročné študijné odbory

     24. 03. 2021

     Testovanie 9 2021 (Kvarta)

     01. – 06. 04. 2021

     Veľkonočné prázdniny

     08. 04. 2021

     Talentové prijímacie skúšky na bilingválne štúdium

     08. – 13. 04. 2021

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS

     14. – 15. 04. 2021

     Náhradný termín Testovania 9 2021

     19. 04. 2021

     Klasifikačná porada za 3. štvrťrok

     19. 04. 2021

     Triedne ZRPŠ

     05. 05. 2021

     Klasifikačná porada pre maturantov

     10. – 14. 05. 2021

     Akademický týždeň

     10. 5. a 13. 5. 2021

     Termíny konania prijímacích skúšok do 4 a 8-ročného odboru

     17. – 21. 05. 2021

     Ústne maturitné skúšky

     21. 06. 2021

     Výročná klasifikačná porada

     Jún 2021

     Skúšky DELF Scolaire

     30. 06. 2021

     Slávnostné ukončenie školského roka