• Maturitná skúška 2020

    Aktuálne informácie: 

    https://www.ucimenadialku.sk/subory/opatrenia-hygienika-ss.pdf

     

    Základné informácie: zaklinf20.pdf

    Informácie pre výchovných poradcov, triednych učiteľov, rodičov a žiakov: vychpor20.pdf

    Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky: specsjl20.pdf

    Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň B2 pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky: specanjb2.pdf

    Špecifikácia testov z cudzích jazykov úroveň C1 pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky: specanjc1.pdf

    Špecifikácia testu z matematiky pre externú časť maturitnej skúšky:specmat20.pdf

     

    Viac na www NUCEM, pozrite si aj video MS 2019/20