• Maturita

    • Maturitná skúška 2021

     V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v dňoch 

     • 16. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
     • 17. marec 2021 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
     • 18. marec 2021 (štvrtok) – matematika

      

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 8. 4. –  13. 4. 2021. 

     Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2021.

      

     Základné informácie: MS_2021

     Bližšie informácie: viac

     Zákon o ukončovaní štúdia (skrátenie): MS_zakon_o_ukoncovani_studia.pdf