Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Rozvrh hodín

Novinky

Kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 7902J 74 gymnázium-bilingválne štúdium (slovensko-anglické) na šk. rok 2015/2016
28. 1. 2015

Kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 7902J 74 gymnázium-bilingválne štúdium (slovensko-anglické) na šk. rok 2015/2016

Tematické okruhy na prijímacie skúšky na bilingválne štúdium na šk. rok 2015/2016
28. 1. 2015

Tematické okruhy na prijímacie skúšky na bilingválne štúdium na šk. rok 2015/2016

Anglicky_jazyk.pdf                           Slovensky_jazyk_a_literatura.pdf                                          Matematika.pdf

Dôležitý oznam
15. 12. 2014

Dôležitý oznam!

Riaditeľ Gymnázia Jána Hollého v Trnave oznamuje, že 1. septembra 2015 sa na základe súhlasu MŠVVaŠ SR otvára 1 trieda bilingválneho štúdia. Hlásiť sa môžu záujemcovia z 9. ročníka ZŠ a 8. ročníka ZŠ. Termín podania prihlášok končí dňa 20. februára 2015. Prihlášky treba odovzdať riaditeľovi príslušnej ZŠ. Bilingválne štúdium sa bude realizovať v anglickom jazyku. Obsah prijímacích pohovorov bude zverejnený na internetovej stránke školy. 

Minister pán Peter Pellegrini ocenil nášho žiaka Jakuba Obucha
14. 11. 2014

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pán Peter Pellegrini ocenil nášho žiaka Jakuba Obucha, žiaka septimy A, za úspešnú reprezentáciu  Slovenskej republiky na medzinárodnej chemickej olympiáde a získanie bronzovej medaily a na Olympiáde Európskej únie v prírodných vedách a získanie bronzovej medaily.

Gratulujeme!

Zastupovanie
30. 1. 2015

viac tu: zas_03_02.pdf  

              zas_04_02.pdf 

Projekt Vzdelávame pre budúcnosť - otvorili sme novú digitálnu triedu
9. 6. 2014

Za uplynulé desiatky rokov sa školské triedy menili len kozmeticky a výnimočne. Niektoré zmodernizovali zariadenie, vymaľovali steny a vymenili lavice, ale systém výučby  a pomôcky sa menia pomalšie. Dnes je však nevyhnutné reagovať na rýchlu dobu, prihliadať na požiadavky, ktoré kladie na žiakov i učiteľov meniace sa prostredie. Spoločnosť Microsoft spolu s partnermi preto prišla s projektom Vzdelávame pre budúcnosť, ktorý dokazuje, že digitálne triedy pomôžu žiakom aj učiteľom v kvalitnom vyučovacom procese.

Zoznam voliteľných predmetov - ponuka pre školský rok 2014/2015 pre 3. ročník a septimu
29. 4. 2014

3. ročník a septima

Zoznam voliteľných predmetov - ponuka pre školský rok 2014/2015 pre 4. ročník a oktávu
16. 4. 2014

Ocenenie pre Gymnázium Jána Hollého v súťaži Škola roka
16. 12. 2013

Gymnázium Jána Hollého v Trnave získalo 3. miesto v kategórii gymnázií v súťaži "Škola roka" v rámci Trnavského samosprávneho kraja.

Srdečne blahoželáme!

photo

Sobota 31. 1. 2015

Počet návštev: 5141463

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 31.1.2015)

Matúš Janíček (Príma A)
Stanislava Partelová (III.C)
Rebeka Žáková (III.D)
Emil Lajda (I. A)

Zajtra (Nedeľa 1.2.2015)

Tatiana Batalová (II. B)
Tatiana Matkovčíková (IV.C)
Tatiana Mikušová (IV.D)
Tatiana Zverbíková (III.C)

Pozajtra (Pondelok 2.2.2015)

Barbora Krausová (Oktáva A)
Erik Albert (II. A)
Erika Cibulková (II. B)
Erik Hirner (IV.A)
Erik Matula (IV.D)
Erik Molnár (IV.B)
Erika Osuská (II. C)
Erik Vandák (Kvarta A)
Erik Špánik (III.B)
Erik Ščasnovič (II. B)

Popozajtra (Utorok 3.2.2015)

Ivo Boor (I. B)
Kristína Gavurová (II. B)
Jana Komárová (Kvinta A)
Kristína Tavaliová (II. A)
Adriana Šinková (Príma A)